Analitycy ministerstwa gospodarki uważają, że wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw świadczy o wysokim zapotrzebowaniu na pracowników. Zapotrzebowanie to może utrzymać się w kolejnych miesiącach.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w kwietniu blisko 5,4 mln osób i wzrosło w porównaniu do marca o jedną dziesiątą procent. W skali całego roku wzrosło o 5,8 proc.

Analitycy ministerstwa uważają, że mimo, iż dynamika zatrudnienia w ostatnich dwóch miesiącach była niższa niż w poprzednim okresie, nie spowoduje to zachwiania trendu wzrostu popytu na pracę. Zatrudnienie powinno wzrosnąć w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą i wysokim popytem krajowym.

Pracodawcy chętniej oferują korzystne warunki płacowe

W kwietniu wzrosło też przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw. Wyniosło ono 3,138 tys. zł i było o 12,6 proc. wyższe niż rok temu.

Zdaniem ekspertów ministerstwa gospodarki, ten wzrost płac jest związany z rosnącymi oczekiwaniami pracowników, które nasiliły się w obliczu niedoboru wykwalifikowanej kadry w polskich firmach. Pracodawcy chętniej oferują korzystne warunki płacowe. Eksperci obawiają się jednak, że utrzymująca się presja na wzrost płac może doprowadzić do pogorszenia konkurencyjności polskich firm.