Zmiana prawa Rząd chce, aby możliwe było rozszerzenie także tych ponadzakładowych układów zbiorowych, które zawierane są przez ministrów lub organ samorządu terytorialnego.

Na wspólny wniosek stron, które zawarły ponadzakładowy układ zbiorowy, minister pracy będzie mógł rozszerzyć jego stosowanie na pracowników zatrudnionych u pracodawcy nieobjętego takim układem. Tak wynika z projektu nowelizacji kodeksu pracy przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki zmianie przepisów możliwe będzie rozszerzenie na inne zakłady opieki zdrowotnej ponadzakładowego układu zbiorowego zawartego przez ministra zdrowia. Domagali się tego przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Obecnie wniosek o rozszerzenie układu mogą złożyć wyłącznie zainteresowane organizacje pracodawców i związki zawodowe.

- Minister zdrowia nie jest organizacją pracodawców - podkreśla profesor Jerzy Wratny z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest więc wątpliwe, czy może on wystąpić z takim wnioskiem - dodaje.

Zgodnie z projektem nowelizacji, strony układu będą mogły go rozszerzyć bez względu na rodzaj działalności prowadzonej przez pracodawcę. Według obowiązującego prawa rozszerzyć można tylko taki ponadzakładowy układ zbiorowy, w którym pracodawca prowadzi działalność gospodarczą. Bez tej zmiany mogłyby powstać wątpliwości co do charakteru działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Nie są one bowiem rejestrowane w rejestrze przedsiębiorców, tylko w Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji.

- W lecznictwie panuje bardzo duże rozdrobnienie właścicielskie - podkreśla Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC. - Warto więc zapytać, czy minister zdrowia może być stroną takiego układu dla wszystkich szpitali, skoro podlegają mu tylko wybrane placówki - dodaje wiceprezes BCC.

Dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy ponadzakładowy układ zbiorowy ma być gwarancją wyższych płac. Medycy chcą, by w układzie zapisano m.in., że specjalista zarabia nie mniej niż 7,5 tys. zł. Układ może zawierać też kwestie dotyczące dodatków za wysługę lat i urlopów szkoleniowych.

Projekt nowelizacji trafi teraz do konsultacji społecznych.

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl