ZMIANA PRAWA

Osoby pracujące w tzw. szkodliwych warunkach, które zapisały się do OFE, będą mogły od stycznia korzystać z wcześniejszej emerytury na podstawie art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.). Obecne przepisy stanowią, że aby móc skorzystać z takiego świadczenia, muszą na 1 stycznia 1999 r. legitymować się wymaganym okresem zatrudnienia w tzw. szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (najczęściej 15 lat) i odpowiednim stażem ubezpieczeniowym (co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Nie mogą jednak należeć do OFE. Część osób, które na początku reformy emerytalnej zapisały się do funduszy nie zdając sobie sprawy, że w ten sposób odcinają sobie drogę do wcześniejszej emerytury, nie mogłaby więc z niej skorzystać.

Rząd planuje, aby zyskały one prawo do wystąpienia z OFE. Skierowany do konsultacji projekt ustawy o emeryturach pomostowych przewiduje, że osoba, która jest członkiem OFE i będzie ubiegać się o emeryturę na podstawie art. 184, będzie mogła złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE do budżetu.

- Oznacza to zrównanie uprawnień osób korzystających z emerytur na podstawie art. 184 z uprawnieniem pozostałych osób, które mogą korzystać z wcześniejszej emerytury, mimo że zapisały się do OFE - mówi Marek Bucior, dyrektor departamentu ubezpieczeń społecznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dodaje, że jeśli ktoś wystąpi z OFE, będzie to oznaczało, że zostanie potraktowany jak osoba, która przez cały czas wpłacała składkę wyłącznie do ZUS. Zdaniem Krzysztofa Patera, byłego ministra polityki społecznej, dobrze się stało, że ze względu na zasadę sprawiedliwości społecznej umożliwiono składanie wniosków o rezygnacji z członkostwa w OFE osobom chcącym skorzystać ze świadczenia na podstawie art. 184. Innego zdania jest Paweł Pelc, radca prawny i ekspert ubezpieczeniowy. Jego zdaniem podważa to zasadę nieodwołalności oświadczenia woli o przystąpieniu do OFE.

- Tego typu rozwiązanie może być wykorzystane przez kolejne grupy zawodowe do uzyskania wyłączeń spod powszechnie obowiązujących regulacji - mówi Paweł Pelc.

Pracownicy urodzeni w latach 1949-1968, którzy spełnią warunki (chodzi głównie o wiek i staż) do wcześniejszej emerytury do końca tego roku, mogą z niej skorzystać, mimo że zapisali się do OFE. Mają prawo do wypisania się z funduszu. Takie przepisy obowiązują od lutego 2007 r. Wcześniej osoby, którym przynależność do OFE uniemożliwiła skorzystanie z emerytury, indywidualnie starały się o unieważnienie umowy.

4,7mln osób otrzymuje emerytury z ZUS