ZUS nie zapłaci za wniosek o wykreślenie hipoteki na nieruchomości swojego dłużnika. Nie ma nawet obowiązku złożyć go w sądzie.
ZUS chce mnie oszukać, bo każe mi zapłacić za wykreślenie hipoteki - mówi Stanisław Karpiński, przedsiębiorca z Warszawy.
Na wniosek ZUS w księdze wieczystej należącej do jego nieruchomości zostały wpisane trzy hipoteki przymusowe na kwotę 5,7 tys. zł. Organ rentowy zabezpieczył w ten sposób spłatę zaległych składek przez przedsiębiorcę. Po spłacie długu otrzymał on z ZUS pismo, które miał przedstawić w sądzie przy składaniu wniosku o wykreślenie hipoteki przymusowej.
- Nie pójdę do sądu, niech ZUS zapłaci za wykreślenie hipoteki - mówi Stanisław Karpiński.
Przedsiębiorca, broniąc swojego stanowiska, powołuje się na art. 100 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 z późn. zm.). Zgodnie z nim w razie wygaśnięcia hipoteki to wierzyciel jest zobowiązany dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.
Innego zdania jest ZUS.
- Wierzyciel jest jedynie zobowiązany do wydania właścicielowi nieruchomości dokumentów umożliwiających wykreślenie hipoteki, np. pokwitowania spłaty długu. Nie musi natomiast składać wniosku do sądu o wykreślenie hipoteki - mówi Mikołaj Skorupski, rzecznik prasowy ZUS.
Stanowisko zakładu podzielają eksperci.
- Wierzyciel, w tym przypadku ZUS, ma obowiązek pomóc dłużnikowi, aby ten mógł wykreślić hipotekę - mówi Cezary Lasek, radca prawny z Gdańska.
Oznacza to, że ZUS ma obowiązek dostarczyć dokumenty, że wierzytelność została spłacona. Jednak za wykreślenie hipoteki już nie zapłaci.
- Za wykreślenie każdej hipoteki wnioskodawca musi zapłacić 100 zł - wskazuje Janusz Dzianachowski, prawnik w kancelarii Linklaters.
Jak sprawdziliśmy, niektóre oddziały terenowe ZUS postępują nieco inaczej niż wynika to ze stanowiska centrali ZUS.
- Sami składamy wniosek o skreślenie hipoteki przymusowej - mówi Krystyna Wierzbicka z Inspektoratu ZUS w Ciechanowie oddział w Płocku.
Jednak, jak zgodnie twierdzą pracownicy ZUS i eksperci, powołując się na art. 114 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.), za wniosek o wykreślenie ZUS nie płaci.
Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że jednym ze sposobów zabezpieczenia spłaty zaległych składek ubezpieczeniowych przez dłużnika jest zabezpieczenie na jego nieruchomości. Organ rentowy ma prawo dokonania wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej nieruchomości.
- Podstawą ustanowienia hipoteki przymusowej jest doręczona decyzja o określeniu wysokości należności z tytułu składek - wyjaśnia Izabela Kasperska, która prowadzi własną kancelarię prawną w Warszawie.