Wszystko wskazuje, że wkrótce przybędzie w Polsce ekspertów bhp. Rząd, który na ostatnim posiedzeniu przyjął dokument Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2006 roku, zobowiązał resorty odpowiadające za kształcenie, aby wdrożyły problematykę bhp do programów nauczania.
Na wniosek resortu pracy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma opracować podstawy prawne, aby bhp stało się nowym kierunkiem studiów. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej ma za zadanie wprowadzić do szkolnych programów nauczania (od szkoły podstawowej do ponadgimnazjalnej) problematykę bhp.
- Nowy kierunek studiów można wprowadzić już przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia w sprawie nazw studiów - tłumaczy Ewa Kafarska, rzecznik prasowy MNiSW.
Wyjaśnia, że przedtem pomysł ten musi jednak opiniować Rada Główna Szkolnictwa Wyższego.
Łukasz Guza