EWA BEDNAREK

radca prawny z Pactum Kancelarii Prawnej E. Bednarek

PROBLEM CZYTELNIKA

Mój zakład pracy ma kilka oddziałów. Kiedy wysłano mnie do jednego z nich, bym zastępował chorego kolegę, doszło do wypadku drogowego. Czy przebywanie poza siedzibą pracodawcy wyklucza zaliczenie go do wypadków przy pracy?

EKSPERT WYJAŚNIA

Nie tylko wypadki w stałym miejscu wykonywania obowiązków mogą być zaliczone do wypadków przy pracy. Zalicza się do nich nagłe zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiły w związku z pracą podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych. Także zdarzenia mające miejsce podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, mogą być zakwalifikowane do wypadków przy pracy. Poza tym również w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między jego siedzibą a miejscem wykonywania obowiązków może dojść do wypadku przy pracy.

NASZA REKOMENDACJA

W przedstawionej przez czytelnika sytuacji miejsce zdarzenia nie wyklucza zaliczenia go do wypadków przy pracy. Skierowanie go do innego oddziału w celu zastępowania chorego kolegi wymagało przebycia określonej drogi. Wypadek samochodowy, który się zdarzył w tym czasie, może być zaliczony do wypadków przy pracy.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).

Not. MONIKA BURZYŃSKA