Lekarze chcĄ zmian systemowych. Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel powiedział wczoraj, że związek domaga się przeznaczenia sześciu proc. PKB na ochronę zdrowia, współpłacenia, demonopolizacji NFZ, wprowadzenia konkurencji i prywatyzacji ZOZ. Według niego, obecny system jest chory z powodu braku równowagi między ilością pieniędzy a liczbą wykonywanych świadczeń medycznych oraz w wyniku nieefektywnego wykorzystywania środków finansowych. Wyjaśnił, że objawami tej choroby są, m.in. niskie zarobki personelu, zadłużanie się szpitali, limitowanie świadczeń, szara strefa i korupcja.

Więcej www.ozzl.org.pl

W szkoŁach nie uczĄ etyki. Szkoły przeważnie nie organizują lekcji etyki, bo nie ma kto zadbać o organizację takich zajęć - ocenia Helsińska Fundacja Praw Człowieka Na 32 tys. placówek w Polsce lekcje etyki odbywały się w ubiegłym roku szkolnym w 334 szkołach. Fundacja przedstawiła w poniedziałek opinię, przygotowaną dla Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zajął się skargą państwa Grzelaków przeciwko Polsce.

Więcej www.hfhrpol.waw.pl

Zatrudnienie niepeŁnosprawnych. Zapewnienia pełnego dostępu do powszechnej edukacji oraz do programów integracji na rynku pracy to jedne z głównych sposobów aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych. Tak wynika z raportu Promocja zatrudnienia niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Proponowane kierunki polityki w Polsce przygotowane zostały przez Instytut Badań Strukturalnych na zlecenie Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zmienić powinna się także polityka świadczeń społecznych, która często zniechęca niepełnosprawnych do podjęcia pracy.

Więcej www.niepelnosprawni.pl

Konferencja Redakcji Równości. Minister pracy Joanna Kluzik-Rostkowska otworzyła wczoraj konferencję redakcji Równości. Jest to spotkanie ludzi mediów, polityki i organizacji społecznych organizowana przez fundację Przestrzenie Dialogu oraz fundację im. Friedricha Eberta - przedstawicielstwo w Polsce. Konferencja wpisuje się w koncepcję i cele roku 2007, ogłoszonego przez Komisję Europejską Rokiem Równych Szans dla Wszystkich, którego głównym celem jest promowanie równości i przeciwdziałanie dyskryminacji w krajach UE.

Więcej www.mpips.gov.pl

MoŻliwa ewakuacja pacjentów. Dyrektor szpitala wojewódzkiego w Łomży (woj. podlaskie) wstrzymał wczoraj przyjęcia na oddział zakaźny tej placówki. Ma to związek z groźbą ewakuacji szpitala, jeśli lekarze nie wycofają wypowiedzeń umów o pracę. Bardzo trudna sytuacja jest także w szpitalu wojewódzkim w Suwałkach. Lekarze nie przyjęli propozycji dyrekcji i zarządu województwa podlaskiego podwyżki w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że 1 października może dojść do ewakuacji szpitala.