Dzisiaj wchodzi w życie długo oczekiwana nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia z 7 maja 2008 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarz i lekarza dentysty (Dz.U. nr 81, poz. 586). Zgodnie z nim, wynagrodzenie lekarzy stażystów wzrośnie o 30 proc. z 1403 zł do 1824 zł. Podwyżki dla stażystów zostaną sfinansowane z budżetu państwa. W ustawie budżetowej zostało zarezerwowane na ten cel prawie 140 mln zł.

Nowe rozporządzenie określa również, że w trakcie stażu młody lekarz może pełnić jeden dyżur tygodniowo. Liczba dyżurów będzie mogła być większa pod warunkiem nieprzekroczenia 48-godzinnego limitu czasu pracy w ciągu tygodnia. Za każdą godzinę dyżuru stażyście przysługuje wynagrodzenie w wysokości 125 proc. stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego, czyli mniej niż za pracę w nadgodzinach. Dotychczas lekarz stażysta otrzymywał za dyżur wynagrodzenie w wysokości 50 proc. stawki godzinowej.

Zmienione rozporządzenie wprowadza również nowe zasady dotyczące zdawania Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz Lekarskiego Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Jest to związane z tym, że od niedawna wprowadzono możliwość zdawania tych egzaminów również w innym języku niż polski. W takiej sytuacji, przed przystąpieniem do LEP lub LDEP osoba, która chce go zdawać w innym języku, musi dodatkowo złożyć wniosek w tej sprawie do Centrum Egzaminów Medycznych.

Egzamin uważa się za zaliczony, jeżeli zdający go uzyska z testu co najmniej 56 proc. możliwych do zdobycia liczby punktów. Lekarz, który nie zda egzaminu, może do niego przystąpić ponownie w innym terminie. Mogą to zrobić również te osoby, które zdały egzamin, ale chcą poprawić uzyskany wynik.