■ PREZYDENT PODPISAŁ NOWELIZACJĘ KODEKSU PRACY. Już w październiku mogą wejść w życie nowe przepisy kodeksu pracy dotyczące zatrudnienia w formie telepracy. Zgodnie z nimi pracodawca nie będzie mógł zaproponować telepracownikom gorszych warunków pracy niż innym pracownikom. Będą więc mieli np. takie samo prawo do szkoleń zawodowych czy awansu. Nowe przepisy jasno wskazują także, że to pracodawca musi zapewnić im sprzęt, za pomocą którego będą pracować na odległość oraz ponosić koszty jego eksploatacji, konserwacji, serwisu oraz ubezpieczenia. Z kolei pracodawcy łatwiej będą korzystać z elastycznych form zatrudnienia pracowników.

Więcej www.prezydent.pl

■ KAMPANIA MAMA W PRACY. Aż 80 proc. matek dzieci w wieku do 4 lat nie wzięło ani jednego dnia zwolnienia z pracy w ciągu ostatnich trzech miesięcy w powodu dziecka. Tak wynika z badań realizowanych w ramach kampanii „Mama w pracy”. Jak pokazują badania realizowane w jej ramach, pracodawcy oferują niższą pensję osobom, którzy są rodzicami niż tym, którzy nie mają dzieci. Wynika z nich również, że większość stereotypów dotyczących pracujących matek jest nieprawdziwa. Badania pokazały, że aż 85 proc. matek woli spokojną, choć słabiej płatną pracę niż dobrze płatną, ale wymagającą częstego zostawania po godzinach.

■ EDUKACJA NAJMŁODSZYCH. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty z 6 września 2007 roku umożliwiającą gminom tworzenie tzw. małych przedszkoli. Dzieci w nich mogą przebywać krócej niż pięć dni w tygodni przez pięć godzin. Dokładny czas pracy takich przedszkoli określi jednak w drodze rozporządzenia minister edukacji. Nowela ponadto pozwala na zorganizowanie indywidualnego nauczania sześciolatkom. Dotychczas dzieci w wieku 6 lat, które z powodu choroby czy niepełnosprawności, nie mogły brać udziału w zajęciach prowadzonych w przedszkolu, były pokrzywdzone, ponieważ nie miały prawa do nauki w domu.

■ EGZAMINY PRÓBNE. Wbrew wczorajszym doniesieniom mediów, maturzyści będą mogli zdawać próbne egzaminy. - Zachęcamy dyrektorów wszystkich szkół kończących się maturą do zorganizowania generalnej próby matury w marcu 2008 roku - mówi Maria Magdziarz, wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. CKE Komisje e przygotuje zestawy zadań, a także materiały dydaktyczne pomagające nauczycielom w ocenieniu rozwiązań uczniów zgodnie z kryteriami obowiązującymi w systemie egzaminów zewnętrznych. Wicedyrektor dodaje, że próbna matura nie jest obowiązkowa, ale - jak wskazuje doświadczenie - jej zorganizowanie bardzo pomaga maturzystom w osiągnięciu sukcesu na majowych egzaminach.

Więcej www.cke.edu.pl