Zaprzecza temu wiceprzewodnicząca komisji zdrowia Beata Małecka - Libera (PO). Jednak o wstrzymaniu prac nad ustawą o zoz-ach mówią także inni posłowie opozycji zasiadający w komisji, m.in. Ludwik Dorn (PiS).

Balicki podkreślił, że do tej pory odbyło się jedno posiedzenie podkomisji, która pracuje nad ustawą o zoz-ach. "Prace merytoryczne jeszcze się nie rozpoczęły. Mają ruszyć pod koniec maja, ale na razie nie mam potwierdzenia, że tak się stanie" - powiedział b. minister zdrowia.

"PO przedstawiła projekty ustaw w pierwszej połowie stycznia i skierowała je do Sejmu jako poselskie, bez konsultacji społecznych, argumentując, że chodzi o jak najszybsze rozpoczęcie prac. Tymczasem okazało się, że przez prawie pięć miesięcy nic nie zrobiono. Ustawa o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych okazała się tak zła, że nie można nad nią pracować (marszałek Sejmu wstrzymał prace na tym projektem red.)" - oświadczył Balicki.

Balicki: PO nie ma wizji reformy systemu ochrony zdrowia

"Platforma co innego mówi, a co innego robi. Najpierw twierdzi, że jest za prywatyzacją, potem zarzeka się, że jej nie będzie, następnie okazuje się, że jednak będzie. Pakiet ustaw PO był przygotowany na kolanie" - podkreślił Balicki.

Z kolei Małecka-Libera zapewnia, iż prace nad projektem nie zostały przerwane. "Nie odbyły się dwa posiedzenia podkomisji z powodu choroby jej przewodniczącego (posła PO - red.). 27 maja podkomisja będzie kontynuować prace" - powiedziała wiceprzewodnicząca komisji zdrowia.

Przewodniczący klubu PO Zbigniew Chlebowski oraz minister zdrowia Ewa Kopacz oświadczyli w ubiegłym tygodniu, że rząd chce przekazać szpitale samorządom. Oznacza to, iż samorządy otrzymają 100 proc. kapitału zakładowego. W projekcie ustawy, który trafił do komisji zdrowia, była mowa o 51 proc.

Projekt ustawy o zoz-ach stwarza możliwość przekształcana ich w spółki prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółkę akcyjną (do tej pory było to możliwe, ale dopiero po likwidacji placówki).

Warunki przekształcenia to m.in. kapitał zakładowy spółki - szpitala w wysokości co najmniej 5 mln zł oraz odpowiedzialność organu założycielskiego spółki za jej długi. Projekt zawiera zapisy mówiące o odpowiedzialności zoz-ów za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych i nakłada na placówki obowiązek ubezpieczenia się od takich przypadków.

Podstawy gospodarki zoz-u to plan finansowy i założenie, że ujemny wynik finansowy placówki pokrywa jej organ założycielski. W takiej sytuacji założyciel może też zdecydować o zmianie formy zakładu lub jego likwidacji.