Wynagrodzenie w gwarantowanej wysokości 936 zł będzie przysługiwało pani jedynie wówczas, jeśli pracodawca zatrudni panią na cały etat.
Dla 1/2 etatu wynagrodzenie za miesiąc, w którym do przepracowania ogółem jest np. 176 godzin dla całego etatu, musimy ustalić godziny związane z połową etatu (176 : 2 = 88 godzin), jednocześnie ustalamy stawkę godzinową dla danego miesiąca (936,00 : 176 = 5,32 zł.)
Minimalne wynagrodzenie przysługujące osobie zatrudnionej na 1/2 etatu wynosić będzie (88 godzin x 5,32 zł = 468,16 zł).
Jeśli w takim przykładowym miesiącu nie otrzyma pani obiecanej przez pracodawcę premii, pracodawca zmuszony będzie zapłacić pani tzw. wyrównanie w wysokości 18,16 zł brutto
(468,16 zł - 450,00 zł = 18,16 zł).
Bardzo istotne jest, że premie, które podnoszą wynagrodzenie bez konieczności wypłacania wyrównania przez pracodawcę, muszą mieć stały i systematyczny charakter. Jeśli więc w naszym przykładowym miesiącu otrzyma Pani szczególny rodzaj premii lub np. nagrodę jubileuszową, bez względu na jej wysokość przysługiwać pani będzie w dalszym ciągu wyrównanie w wysokości 18,16 zł brutto.
Kwota minimalnego wynagrodzenia podnoszona jest corocznie przez Radę Ministrów, dzięki czemu stanowi pewne minimum bezpieczeństwa dla pracownika. Proponowana kwota najniższego wynagrodzenia na 2008 rok to 1126,00 zł.
DOROTA BARSKA-BARANOWSKA
Biuro Usług Księgowych Saviaur
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).
■ Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2006 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 roku (Dz.U. nr 171, poz. 1227).