Spadek bezrobocia. Według minister pracy Joanny Kluzik-Rostkowskiej pod koniec 2007 roku stopa bezrobocia może spaść poniżej 11 proc. Wcześniej resort pracy zakładał, że wskaźnik ten na koniec grudnia może wynieść 11,5 proc. Dla porównania na koniec 2006 roku stopa bezrobocia wyniosła 15,5 proc. Równocześnie wiceminister podtrzymała szacunki resortu, według których stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 12,0 proc. wobec 12,2 proc. miesiąc wcześniej. Rząd w przyjętym na 2008 rok projekcie budżetu zakłada, że na koniec 2007 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniesie ok. 1,7 mln osób.

Więcej www.mps.gov.pl

Praca dla poborowego. Dzisiaj wchodzą w życie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej określające wzory wniosków o wyrażenie zgody na odbywanie zastępczej służby wojskowej i dokumenty, jakie musi złożyć pracodawca pragnący zatrudnić taką osobę. Dodatkowo resort pracy określił wzory karty skierowania do odbycia służby wojskowej oraz umowy o wykonywanie pracy przez poborowego. Rozporządzenia te zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 159, pozycja 1123 - 1125.

Więcej www.infor.pl

Zmieniony czas pracy lekarzy. Wczoraj prezydent podpisał nowelizację ustaw: o zawodach pielęgniarki i położnej, o zakładach opieki zdrowotnej oraz prawa o szkolnictwie wyższym. Pierwsza przewiduje m.in. skrócenie czasu otrzymania potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, wprowadza też pojęcie kształcenia klinicznego i kształcenia teoretycznego. Druga zakłada dostosowanie czasu pracy lekarzy do wymogów unijnych. Od stycznia lekarze będą mogli pracować 48 godzin tygodniowo.

Lektury dostępne w internecie. W Bibliotece Narodowej odbyła się uroczysta inauguracja portalu www.wolnelektury.pl., czyli biblioteki internetowej z lekturami szkolnymi, które można całkowicie legalnie i za darmo przeglądać on-line. Użytkownik strony internetowej może je także ściągnąć na twardy dysk komputera. Portal współtworzy społeczność nauczycielska i akademicka, która zawiązała się specjalnie w tym celu.

Więcej www.wolnelektury.pl

Telefon dla nauczycieli. Ruszyła Infolinia dla Wychowawcy. W każdy poniedziałek i czwartek w godz. 17.00 - 19.00 pod numerem telefonu - 0801 800 967 będzie można anonimowo porozmawiać o problemach wychowawczych ze specjalistami. Porady są bezpłatne. Osoba dzwoniąca płaci za połączenie 0,35 zł niezależnie od czasu trwania rozmowy. Według Sławomira Broniarza, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, nowy telefon pomoże nauczycielom, którzy nie mogą liczyć ani na pomoc doradców metodycznych, ani na wizytatorów z kuratorium oświaty.

Więcej www.znp.edu.pl