Senatorowie nie zgłosili żadnych poprawek do tzw. ustawy podwyżkowej uchwalonej na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Głosowali za przyjęciem jej w kształcenie zaproponowanym przez posłów.

Nowelizacja ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. nr 149, poz. 1076 z późn. zm.) przewiduje podwyższenie tzw. wskaźnika kosztów pracy dla wszystkich rodzajów szpitali (niezależnie od organu założycielskiego). Od jego wysokości zależy, ile placówki medyczne dostają środków na wzrost wynagrodzeń. Dzięki jego podwyższeniu, jeszcze w IV kwartale tego roku do wszystkich szpitali trafi dodatkowo około 100 mln zł. W przyszłym roku natomiast - 400 mln zł. Nowela zobowiązuje również dyrektorów szpitali do przekazania 40 proc. na wzrost pensji ze środków, jakie placówka uzyska po zwiększeniu wartości kontraktu z Funduszem w ciągu roku.

Przyznanie dodatkowych pieniędzy na podwyżki oznacza również, że dyrektorzy szpitali będą musieli ponownie ustalać z organizacjami związkowymi wysokość wynagrodzeń dla poszczególnych grup pracowników. Kwoty podwyżek muszą zostać wliczone do wynagrodzeń zasadniczych. Obecnie w większości placówek ochrony zdrowia były one przyznawane w formie dodatku do pensji.

Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl