"Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w kwietniu 2008 r. 10,5 proc. i w porównaniu do marca spadła o 0,6 punktu procentowego" - napisał resort w czwartek w komunikacie.

"Stopa bezrobocia w kwietniu pozostała dwucyfrowa. Spadku poniżej 10 proc. spodziewamy się w połowie roku, prawdopodobnie w wakacje. Na koniec roku, według szacunków ministerstwa, wyniesie ona 9,9 proc." - powiedziała minister pracy Jolanta Fedak.

"Liczba bezrobotnych w końcu kwietnia 2008 r. wyniosła 1.607,1 tys. osób i w porównaniu do końca marca 2008 r. spadłaáo 95,1 tys. osób (5,6 proc.). Od początku roku liczba bezrobotnych spadła o 139,5 tys. osób, tj. o 8 proc." - napisał resort.

Spadek stopy bezrobocia (w granicach od 1,0 punktu do 0,4 punktu) odnotowano we wszystkich województwach.

"Do spadku bezrobocia przyczynił się przede wszystkim wzrost wyłączeń z ewidencji bezrobotnych, którzy znaleźli pracę"

Największy spadek liczby bezrobotnych był w województwach: opolskim o 8 proc., wielkopolskim o 7,1 proc., zachodniopomorskim o 7,1 proc.

"Do spadku bezrobocia przyczynił się przede wszystkim wzrost wyłączeń z ewidencji bezrobotnych, którzy znaleźli pracę. Powodem było rozpoczęcie prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, transporcie, turystyce i leśnictwie. Znaczenie miała również realizacja programów aktywizacji bezrobotnych z Funduszu Pracy i ze środków unijnych, w tym w ramach Kapitału Ludzkiego" - napisano w komunikacie.

Ponadto wzrosła liczba osób, które nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy lub dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego.

W okresie czterech miesięcy 2008 roku do urzędów pracy trafiło 422,7 tys. ofert pracy

Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w kwietniu 2008 r. wyniosła 122,5 tys. i w porównaniu do marca 2008 r. wzrosła o 16,3 tys. (o 15,4 proc.). W kwietniu 2007 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 125,7 tys. ofert pracy (o 1,8 tys. więcej niż wámarcu 2007).

"Wzrost liczby ofert pracy w kwietniu 2008 roku odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy w województwach warmińsko - mazurskim (37,3 proc.) i zachodniopomorskim (35,2 proc.)" - podało ministerstwo.

W okresie czterech miesięcy 2008 roku do urzędów pracy trafiło 422,7 tys. ofert pracy, czyli o 3,5 tys. mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2007 roku.