Kiedy firma musi wypłacić pracownikowi odprawę

Odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi zwalnianemu z firmy ma pomóc mu przetrwać najtrudniejszy dla niego okres, w jakim musi on szukać nowej pracy. Na taką odprawę mogą liczyć jednak tylko osoby zwalniane z firm zatrudniających co najmniej 20 osób.

Dla ustalenia, czy pracownikowi przysługuje prawo do odprawy, ważny jest też oczywiście powód zwolnienia. Odprawa przysługuje bowiem tylko pracownikom zwolnionym z przyczyn ich niedotyczących. Bez znaczenia będzie natomiast liczba zwalnianych osób. Prawo do odprawy przysługuje bowiem zarówno pracownikowi zwalnianemu w ramach zwolnienia grupowego, jak i pracownikowi zwalnianemu na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, ale w trybie indywidualnym.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.