Doświadczeni logistycy są obecnie potrzebni w wielu firmach. Przedsiębiorcy poszukują przede wszystkim osób z wykształceniem ekonomicznym lub po studiach logistycznych. Atutem przy ubieganiu się o pracę jest posiadanie specjalnego europejskiego certyfikatu, który poświadcza kompetencje i kwalifikacje danej osoby w dziedzinie logistyki. European Junior Logistician (EJL) jest honorowany we wszystkich krajach UE. Można go uzyskać jednak, gdy ma się już doświadczenie w branży logistycznej.

- Zdobycie takiego certyfikatu może trwać nawet kilka lat. W Polsce wśród pracodawców nie jest on jeszcze popularny - mówi Agnieszka Pizon z międzynarodowej firmy rekrutującej kadrę techniczną, Antal International.

Dodaje, że dzięki temu, kandydaci do pracy posiadający europejski certyfikat logistyczny mają podstawę do wyższych oczekiwań finansowych wobec pracodawcy.

Potwierdzenie kwalifikacji

EJL jest podstawowym poziomem certyfikacji kompetencji zawodowych logistyków według zasad Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. W Polsce można zdać go jedynie w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Osoba, która chce zdobyć certyfikat EJL, musi mieć minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.

Przystępując do egzaminów trzeba wykazać się wiedzą i umiejętnościami m.in. z zakresu zarządzania, organizacji dostaw, czy planowania produkcji. W sumie trzeba pomyślnie przejść cztery egzaminy. Do obowiązkowych należą: podstawowe koncepcje łańcucha dostaw i podstawowe umiejętności w zakresie zarządzania. Kolejne dwa są do wyboru spośród: zarządzania zapasami, planowania produkcji, zarządzania magazynem i zarządzania transportem.

Na egzaminach procedura się jednak nie kończy. Trzeba też przejść końcowe postępowanie kwalifikacyjne. W jego trakcie oceniany jest zawodowy dorobek kandydata i mogą być mu zlecone również dodatkowe zadania do wykonania. Po tym wszystkim oceniający przygotowuje rekomendację i wraz z dokumentacją procesu certyfikacji przekazuje ją do rozpatrzenia Komitetowi Technicznemu ds. Certyfikacji Osób. Dopiero Komitet orzeka o przyznaniu certyfikatu.