Rynek firm szkoleniowych zareagował już na spowolnienie gospodarki i ograniczanie zatrudnienia. Firmy specjalizujące się w aktywizowaniu bezrobotnych mają gotowe wnioski o dofinansowanie unijne i czekają na ogłoszenie kolejnych konkursów. Chodzi o Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. W Wielkopolsce, gdzie zakończono już nabór wniosków, 152 podmioty zgłosiły projekty szkoleniowe na łączną kwotę 119 mln zł. Środki przeznaczone na ten cel to 15,6 mln zł.

Nie wszystkie osoby, które tracą pracę, wiedzą, że za pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą bezpłatnie uzyskać nowe kwalifikacje czy zdobyć nowy zawód. Nie muszą nawet kontaktować się z urzędami pracy, bo aby skorzystać z pomocy, w wielu przypadkach nie jest wymagany status osoby bezrobotnej. Firmy szkoleniowe mogą korzystać z wielu instrumentów wspierających zatrudnienie, które przewiduje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osobom bez pracy oferują doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, szkolenia, staże czy praktyki.

Handlowiec albo instruktor

Najczęstszą formą pomocy są szkolenia prowadzące do podniesienia lub zmiany kwalifikacji. Często dodatkową korzyścią dla osoby bez pracy - oprócz uzyskanej wiedzy - jest refundacja kosztów dojazdu na szkolenia, opieki nad dziećmi oraz dodatek szkoleniowy Ten ostanie zwykle wynosi 4 zł za godzinę udziału w szkoleniu. W przypadku szkolenia, które trwa nawet do 300 godzin, kwota dodatku szkoleniowego przekracza 1 tys. zł.

W woj. mazowieckim w projektach realizowanych w ramach działania 6.1.1 (wybranych w ubiegłorocznym konkursie) można zdobyć nowe kwalifikacje w takich zawodach, jak: kosmetyczka-wizażystka, opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych, instruktor sportu, handlowiec, barman czy sommelier. W woj. łódzkim większość projektów jest adresowanych do kobiet. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych Inbit prowadzi jeszcze rekrutację do projektu Indywidualny plan na dobrą pracę. Oferuje kobietom, które pozostają bez pracy, szkolenia z zakresu księgowości, kadr i płac (po 150 godzin) lub profesjonalnej obsługi sekretariatu (70 godzin) oraz indywidualne doradztwo.

- Kandydatka nie musi być zarejestrowana w urzędzie pracy, wystarczy, że złoży deklarację o pozostawaniu bez zatrudnienia - mówi Katarzyna Bieniek, koordynator projektu.

Uczestniczki szkoleń mają zagwarantowany zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem oraz dodatek szkoleniowy w wysokości 4 zł brutto za godzinę nauki.