Firma oprócz narzędzi i sprzętu musi wyposażyć miejsce pracy w wymagane przepisami prawa duńskiego zaplecze socjalno-bytowe.

Obowiązkiem pracodawcy jest m.in. zapewnienie pracownikom w czasie pracy dostępu do ubikacji, która powinna być powiązana z umywalką z bieżącą zimną i ciepłą wodą. Urządzenia sanitarne powinny mieć dogodne usytuowanie tak, aby dostęp do nich był łatwy od samego momentu rozpoczęcia pracy, a ich odległość nie może być większa niż 200 metrów lub 5 minut jazdy. Na każde 15 pracujących osób powinna przypadać jedna ubikacja, a jedna umywalka na każde pięć osób.

Panująca w pomieszczeniu pracy temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni C.

Dla osób pracujących na budowach ważne jest to, że prysznic jest wymagany w sytuacjach, gdy praca w danym miejscu trwa dłużej niż dwa tygodnie. Przy wykonywaniu pracy przez krótszy czas i gdy nie jest możliwe podłączenie wody i kanalizacji prysznic trzeba stosować tylko, gdy:

● występują duże ilości kurzu, pyłu lub innych czynników brudzących,

● praca pociąga za sobą ryzyko zanieczyszczenia materiałami niebezpiecznymi, które łatwo się rozprzestrzeniają,

● w pracy występuje ryzyko kontaktu ze środkami i materiałami, które ze względów bezpieczeństwa należy niezwłocznie usunąć ze skóry,

● gdy pracownik narażony jest na działanie wysokich temperatur

● praca wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym.

Kabiny prysznicowe należy ustawić na przykład na placu budowy lub w jego pobliżu i powinny być one do dyspozycji od momentu rozpoczęcia pracy. Obowiązuje zasada - jeden prysznic na każde dziesięć osób.

Przebieralnia i pomieszczenia prysznicowe powinny być usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pracy i mieć z nim bezpośrednie połączenie komunikacyjne. Pomieszczenie tego typu musi spełniać odpowiednie warunki. Na jedną osobę powinien przypadać co najmniej 1 mkw. podłogi, pomieszczenie i szafki powinny posiadać otwory wentylacyjne, szafki powinny być zamykane na klucz, powinna też być możliwość wysuszenia ubrania roboczego.

Jadalnia i przebieralnia powinny być oddzielone od siebie. Jadalnia powinna być wyposażona w stoły i krzesła w liczbie odpowiedniej do ilości pracowników. Ponadto powinna w niej znajdować się lodówka do przechowywania jedzenia i napojów, urządzenia do podgrzewania jedzenia, wody, itp. Na jedną osobę powinien przypadać co najmniej 1 mkw. podłogi, powinny być otwory wentylacyjne i co najmniej jedno otwierane okno.

na stałe mieszka w Kopenhagadze