Rozmawiamy z ADAMEM LESZKIEWICZEM, zastępcą szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Wzrost pensji urzędników nie będzie zależał od inflacji, ale od wzrostu PKB lub pensji w sektorze przedsiębiorstw. Jeszcze w tym roku urzędnicy zamiast dodatków do pensji mają zacząć otrzymywać premie.
● Czy w tym roku urzędnicy otrzymają podwyżki?
- Oprócz wzrostu płac wynikającego z ustawy budżetowej w tym roku, jak w latach ubiegłych, na podniesienie pensji przewidziana jest specjalna rezerwa celowa. W 2009 roku wyniesie 195 mln zł. Część z tych środków będzie przeznaczana na dodatki specjalne dla członków korpusu służby cywilnej. Powinny być wypłacone w I połowie tego roku. Pozostałą, dużo mniejszą, część przeznaczymy na wyrównywanie płac w tych urzędach, gdzie są na najniższym poziomie. Szczególnie chcemy dofinansować służby kontrolne administracji rządowej. Trwają w tej sprawie ustalenia z ministrem finansów.