Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą opłacały składkę zdrowotną przez cały rok w tej samej wysokości. Zgodnie z ustawą z 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 38, poz. 299), która wchodzi dzisiaj w życie, podstawą wyliczenia składki będzie 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS wynosi ono 3322,09 zł. Podstawą naliczania składki jest więc w tym roku 2491,56 zł, a składka zdrowotna stanowi 9 proc. tej kwoty.

Mimo że ustawa zastrzega, że taka podstawa będzie obowiązywać przez cały rok, to ze względu na późne jej uchwalenie dopiero od marca właściciele firm zapłacą składkę według nowych zasad.