NOWOŚĆ

Już od siedmiu miesięcy firmy ubezpieczeniowe przekazują do Narodowego Funduszu Zdrowia środki na pokrycie kosztów leczenia ofiar wypadków drogowych. Pieniądze te wciąż nie trafiły jednak do szpitali. NFZ twierdzi, że nie może przekazywać zgromadzonych pieniędzy świadczeniodawcom, bo nie ma informacji z Policji, które pozwoliłby identyfikować sprawców wypadków. Policja natomiast tłumaczy, że nie przesyła danych, bo nie zostało ustalone, kto pokrywa koszty związane ze zmianą formatu informacji (NFZ i Policja mają inne programy komputerowe).

Ministerstwo Zdrowia nie podjęło dotychczas żadnych działań, aby rozwiązać ten problem.

Wyższe OC

Od października ubiegłego roku, czyli od wejścia w życie ustawy wprowadzajacej tzw. podatek Religi, firmy ubezpieczeniowe przekazują co miesiąc do NFZ 12 proc. przychodów z tytułu składki na ubezpieczenie OC opłacanej przez właścicieli samochodów.

Do końca lutego na konto NFZ wpłynęło z tego tytułu ponad 219 mln zł.

- Obowiązek ponoszenia kosztów leczenia ofiar wypadków drogowych został nałożony na wszystkich posiadaczy pojazdów niezależnie od tego, czy spowodowali wypadek, czy nie - mówi Katarzyna Lewandowska, dyrektor ds. produktów komunikacyjnych PZU.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom przedstawicieli firm ubezpieczeniowych ustawa spowodowała jednak wzrost cen ubezpieczenia samochodów. Od kwietnia polisy OC zdrożały średnio o 10 proc. PZU jako pierwszy zdecydował się na taki ruch, a w ślad za największym ubezpieczycielem w kraju poszły również inne firmy.

Brak danych z Policji

Mimo że pieniądze z polis OC na leczenie ofiar wypadków są w NFZ, a ceny polis OC wzrosły, to środki te nie są wykorzystywane zgodnie z ustawą.

- Przepisy ustawy uniemożliwiają prawidłowe rozliczanie świadczeń udzielonych przez szpitale ofiarom wypadków komunikacyjnych - przyznaje Edyta Grabowska-Woźniak, rzecznik prasowy NFZ.

Problem polega bowiem na tym, że NFZ nie ma informacji, które pozwoliłyby na identyfikację danych sprawców i ofiar wypadków.

Informacje te Fundusz powinien uzyskiwać z Policji. Zgodnie bowiem z ustawą wprowadzającą tzw. podatek Religi, to właśnie Policja na wniosek Funduszu raz na miesiąc powinna przekazywać dane osobowe sprawców i ofiar wypadków oraz informację o dacie i miejscu zdarzenia. Nie robi tego jednak.

- Problem polega na tym, że nie zostało określone, kto ma zapłacić za zmianę formatu przesyłanych informacji - mówi Krzysztof Hajdas z Komendy Głównej Policji.

Szpitale czekają na pieniądze

Głównym celem wprowadzenia podatku Religi było odciążenie budżetów szpitali polegające na pokrywaniu kosztów leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych.

- Świadczenia zdrowotne udzielane rannym często są bardzo drogie. Ofiary wypadków trafiają do nas z wielonarządowymi obrażeniami i wymagają bardzo specjalistycznych zabiegów i badań - mówi Marta Podgórska, rzecznik prasowy Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

Tylko w I kwartale tego roku karetki pogotowia z Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy (woj. dolnośląskie) wyjeżdżały 278 razy do wypadków drogowych.

- Ranni w tych zdarzeniach trafili na nasz szpitalny oddział ratunkowy. Koszty leczenia pokrył szpital z pieniędzy otrzymywanych na podstawie kontraktu z NFZ, a nie ze środków przesyłanych do Funduszu z firm ubezpieczeniowych - potwierdza Agnieszka Cholewińska, zastępca dyrektora szpitala w Oleśnicy.

Dla szpitali i jego pacjentów oznacza to realne straty. Po pierwsze, Fundusz płaci za leczenie ofiar wypadków nie na podstawie rzeczywistych kosztów ich leczenia, ale kierując się własną wyceną świadczeń. Po drugie, konieczność pokrycia kosztów leczenia rannych z pieniędzy uzyskiwanych na podstawie kontraktów z NFZ powoduje, że szpital może wykonać mniej zabiegów planowych. A to oznacza, że pacjenci stoją w coraz dłuższych szpitalnych kolejkach.

Plany nowelizacji

Zarówno NFZ, firmy ubezpieczeniowe, jak i świadczeniodawcy czekają na zmianę wadliwych przepisów. Jednak resort zdrowia, mimo że ma informacje o tym, że zmieniony system finansowania leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych nie działa, wciąż nie ma gotowej propozycji nowelizacji ustawy. Biuro prasowe resortu zdrowia poinformowało GP, że dopiero po uzyskaniu informacji z Funduszu o finansowaniu i rozliczaniu tych świadczeń zostaną rozpoczęte prace legislacyjne w tym zakresie.

46 tys. wypadków komunikacyjnych co roku zdarza się na polskich drogach

50-55 tys. osób co roku zostaje rannych w wypadkach drogowych

Podstawa prawna

• Ustawa z 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnym (Dz.U. nr 133, poz. 922).