Jak powiedziała minister na konferencji po spotkaniu z ratownikami medycznymi, "dzisiaj tak naprawdę świadczeniodawcami są stacje pogotowia, natomiast pieniądze idą w kierunku lekarzy rodzinnych, którzy podnajmują wykonawców tej nocnej pomocy".

Kopacz dodała, że nie chce, by był pośrednik między lekarzem rodzinnym a wykonawcą nocnej pomocy lekarskiej. "Chciałabym, żeby był jednoznacznie wskazany podmiot, który będzie świadczył nocną pomoc lekarską i w związku z tym skierować tam strumień pieniędzy" - podkreśliła Kopacz.

"Dlatego też Ministerstwo Zdrowia z pełną determinacją będzie się zastanawiać, jak w tej chwili skierować ten strumień pieniędzy, który jest w stawce kapitacyjnej (lekarzy rodzinnych) przeznaczony na nocną pomoc lekarską skierować w kierunku tych, którzy de facto formalnie tę nocną pomoc lekarską wykonują" - powiedziała minister.

"Cięcia w budżecie na 2009 r. nie dotkną Ratownictwa Medycznego"

Minister zapewniła też na konferencji, że cięcia w budżecie na 2009 r. nie dotkną Ratownictwa Medycznego i zaplanowany dla tej sfery 1 mld 750 mln zł pozostanie bez zmian.

Kopacz przypomniała, że przygotowywana jest nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Jak powiedziała - projekt jest już "w uzgodnieniach zewnętrznych". Doprecyzowane mają być m.in. definicje lekarza, ratownika, pielęgniarki systemu ratownictwa medycznego. Ma być też utworzonych 10 do 12 centrów urazowych, w których mają być leczone przede wszystkim ofiary wypadków komunikacyjnych.

Minister zdrowia zapowiedziała też, że resort chce dać większe szanse publicznym jednostkom ratownictwa medycznego skorzystania z pieniędzy unijnych. "Po to, by po pierwsze usprzętowić jednostki, które w tej chwili wyjeżdżają, po drugie ze środków europejskich podnieść kwalifikacje naszych polskich ratowników, tak jak do tej pory robiliśmy to z polskimi pielęgniarkami" - powiedziała Kopacz.

Wyliczyła m.in., że 53 mln euro trafi na zakup nowego sprzętu samochodowego dla systemu ratownictwa medycznego, ponad 100 mln euro trafi na remonty i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych i siedzib stacji pogotowia.