Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy z 6 lipca 1990 r. o policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 277, poz. 43 z późn. zm.). Zgodnie z nowelizacją, około 500 policjantów, którzy mieszkają w mieszkaniach będących w dyspozycji MSWiA znajdujących się w domach stanowiących własność prywatną, będzie musiało szukać nowych lokali.

Nowelizacja zakłada bowiem, że resort nie będzie mógł nadal korzystać bezterminowo z mieszkań znajdujących się w prywatnych budynkach. Policjanci i ich rodziny, którzy obecnie w nich mieszkają, będą mieli prawo wystąpić o przydział innego lokalu, wypłacenie pomocy finansowej lub przyznanie równoważnika za brak lokalu.

Obecnie kwota wypłacanego świadczenia z tego tytułu wynosi 10,80 zł dziennie. Policjanci uważają, że brak mieszkań służbowych jest jednym z powodów niewielkiego zainteresowania wstępowaniem do tej formacji. Dodatkowo sprawę naboru komplikuje planowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji reforma systemu emerytalnego. Jest jednak szansa na porozumienie.

- Rząd zgodził się na powołanie specjalnego zespołu ekspertów i związkowców, który przygotuje założenia reformy systemu emerytalnego dla wszystkich służb mundurowych - mówi Antoni Duda, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Związkowcy nie zgadzają się na zaproponowane przez resort wydłużenie do 25 lat minimalnego okresu uprawniającego do zakończenia aktywności zawodowej w służbach mundurowych. Ich zdaniem, nowe zasady powinny dotyczyć wyłącznie funkcjonariuszy, którzy wstąpią do służby dopiero po wejściu w życie nowych rozwiązań.

- Proponujemy, żeby takie osoby musiały przepracować 20 lat, by nabyć prawo do wcześniejszej emerytury - dodaje Antoni Duda.

Zdaniem zwiazków zawodowych służb mundurowych równocześnie powinno się premiować funkcjonariuszy służących ponad 30 lat. Ich świadczenie powinno wzrastać z każdym rokiem służby. Rząd powinien także zlikwidować przepis, który umożliwia zwolnienie ze służby policjanta po nabyciu prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej.

3 tys. wolnych etatów w policji