Za czas urlopu pracownik powinien otrzymać takie wynagrodzenie, jakie dostałby, gdyby w tym czasie pracował. Kłopot powstaje, gdy w poszczególnych miesiącach wysokość pensji pracownika się zmienia.

Czy trzeba uwzględnić trzy wynagrodzenia

W kwietniu pracownik przez trzy dni przebywał na urlopie wypoczynkowym. Wynagradzany jest on według stawki godzinowej, a pensję ma wypłacaną do dziesiątego dnia miesiąca następnego. Czy ustalając podstawę urlopową uwzględniamy wynagrodzenia wypłacone w okresie trzech miesięcy poprzedzających urlop?