Stopa bezrobocia wzrosła w lutym 2009 r. do 10,9 proc. wobec 10,5 proc. miesiąc wcześniej. Liczba bezrobotnych zwiększyła się w tym czasie o ponad 84 tys. - podał dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczba bezrobotnych wzrosła w lutym we wszystkich województwach, np. w wielkopolskim o 7,7 proc., pomorskim o 7,5 proc., śląskim - o 7,1 proc. oraz dolnośląskim o 6,8 proc. W porównaniu do analogicznego okresu 2008 r. bezrobocie zmniejszyło się natomiast w 10 województwach, najbardziej znaczący spadek odnotowano w: śląskim (o 10,4 proc.), mazowieckim (o 9,2 proc.), zachodniopomorskim (o 8,8 proc.) oraz łódzkim (o 8,2 proc.).

Jak podał GUS, najwyższe bezrobocie utrzymuje się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (18,9 proc.), zachodniopomorskim (15,3 proc.), świętokrzyskim (15,1 proc.), kujawsko-pomorskim (15 proc.) oraz lubuskim (14,7 proc.). Najniższym bezrobociem charakteryzują się natomiast województwa: wielkopolskie (7,7 proc.), mazowieckie i śląskie (po 8,2 proc.) oraz małopolskie (8,8 proc.).

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 237,9 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 69,7 tys. mniej niż w styczniu 2009 r. i o 57,7 tys. więcej niż przed rokiem). Jak podał GUS, wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 188,5 tys. osób, tj. 79,3 proc. stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem było to 81,3 proc., a przed rokiem - 80,7 proc.).

Jak wynika z danych Urzędu, w lutym bez prawa do zasiłku pozostawało 1 mln 369,6 tys. osób (tj. 79,7 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), wobec 1 mln 312,3 tys. osób (80,3 proc.) w styczniu 2009 r. i 1 mln 514,0 tys. (85,1 proc.) w lutym 2008 roku.

"W skali roku nastąpił spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia"

Z danych GUS wynika, że 249 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 19,1 tys. pracowników. W 2008 roku było to odpowiednio 52 zakłady i 6,6 tys. pracowników.

W lutym 2009 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 64,9 tys. ofert pracy (przed miesiącem 67,6 tys., przed rokiem 102,1 tys.).

"W skali roku nastąpił spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia" - podał GUS w komunikacie.

Jak poinformowano, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu br. wyniosła 1 mln 718,8 tys. osób (w tym 909,9 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 84,4 tys. osób (tj. o 4,9 proc.). W ujęciu rocznym obniżyła się ona natomiast o 59,8 tys.