Jak mówiła minister edukacji Katarzyna Hall na konferencji prasowej, na portalu www.6latki.men.gov.pl znajdują się praktyczne informacje dotyczące reformy edukacji, m.in. informacje na temat praw rodziców i możliwości wyboru przez nich drogi edukacji szkolnej dzieci z kilku roczników obecnych przedszkolaków.

"Kiedy dziecko przekracza po raz pierwszy progi szkoły, chcielibyśmy mieć pewność, że lata które w niej spędzi, będą tak samo szczęśliwe i radosne jak te wcześniejsze, gdy opiekowaliśmy się nim w domu lub gdy chodziło do przedszkola. Pamiętam, ile sama miałam wątpliwości i obaw, kiedy moje dzieci rozpoczynały naukę w szkole" - napisała minister w liście do rodziców przedszkolaków zamieszczonym na portalu.

"Im rodzice więcej wiedzą o reformie, tym więcej jest wśród nich zwolenników zmian"

Według Hall, im rodzice więcej wiedzą na temat reformy edukacji, tym więcej jest wśród nich zwolenników zmian. Minister przytoczyła wyniki badań CBOS, z których wynika, że w listopadzie ub.r. za pójściem do szkoły dzieci 6-letnich opowiadało się 16 proc. badanych, a w styczniu już 33 proc. "To dwukrotnie więcej" - zauważyła.

Jej zdaniem, ważnym elementem portalu jest zakładka "dobre praktyki". Prezentowane są na niej informacje na temat szkół, które są dobrze przygotowane na przyjęcie sześciolatków. "Pragniemy zachęcić w ten sposób rodziców do bliższego przyjrzenia się szkołom" - powiedziała Hall.

Obecnie w tej zakładce prezentowane są szkoły wytypowane przez wojewódzkie zespoły szkoleniowe jako przykłady dobrych praktyk podczas powiatowych konferencji szkoleniowych, jakie odbyły się w zeszłym roku. Lista szkół prezentowanych na stronie ma być rozszerzana w miarę napływu zgłoszeń.

Za pośrednictwem portalu rodzice i nauczyciele mogą zadawać pytania ekspertom z ministerstwa. Odpowiedzi na nie będą umieszczane też na stronie internetowej. Obecnie znajdują się tam odpowiedzi na najczęściej do tej pory zadawane pytania, dotyczące obniżenia wieku obowiązku szkolnego, podręczników oraz kwalifikacji nauczycieli, którzy będą uczyć sześciolatki.

Strona zawiera również informacje dotyczące organizacji edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (np. jak założyć tzw. małe przedszkole).

"Liczba przedszkoli i dzieci objętych edukacją przedszkolną w ostatnich latach wzrasta"

Minister edukacji poinformowała, że z danych MEN z tego roku wynika, że liczba przedszkoli i dzieci objętych edukacją przedszkolną w ostatnich latach wzrasta. "Nie ma już gmin, gdzie dzieci nie mają dostępu do edukacji przedszkolnej. W każdej gminie jest prowadzona taka edukacja" - podkreśliła Hall.

Według MEN, w ostatnim roku powstało 971 nowych przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego: 497 punktów przedszkolnych, 139 zespołów wychowania przedszkolnego, 335 tradycyjnych przedszkoli. Najwięcej nowych form przedszkolnych powstało w województwach: podkarpackim - 114, zachodniopomorskim - 93 oraz świętokrzyskim - 65.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 na wniosek rodziców do szkoły może pójść każde dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat. Wcześniej jednak, w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki, dziecko musi być objęte wychowaniem przedszkolnym.

Jeśli sześciolatek nie chodził do przedszkola, konieczna będzie pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki przez dziecko. Do przyjęcia sześciolatka musi być także organizacyjnie przygotowana szkoła, jeśli nie będzie - dyrektor będzie mógł odmówić rodzicom.

W nowelizacji zapisano także, że wszystkie sześciolatki obowiązkowo do szkół mają trafić od 2012 roku. Rok wcześniej wprowadzony będzie obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego dla wszystkich dzieci 5-letnich, przy czym już od września 2009 r. samorządy będą musiały zapewnić miejsca w przedszkolach wszystkim pięciolatkom, których rodzice będą tego chcieli.