"Największą słabością sektora niepublicznego jest jego ogromne rozproszenie (...) oraz wieloetatowość pracowników naukowo-dydaktycznych" - powiedziała Kudrycka na poniedziałkowej konferencji "Osiągnięcia i zadania wyższego szkolnictwa niepublicznego w Polsce" z udziałem rektorów.

"Jeśli uczelnie niepubliczne nie będą się konsolidować, żeby stanowić coraz większą konkurencję dla uczelni publicznych (...), to ich sytuacja, przy coraz mniejszej liczbie studentów na rynku stanie się trudna" - mówiła Kudrycka.

"Szkoły powinny także uatrakcyjnić ofertę edukacyjną"

Według niej, poza łączeniem się uczelni prywatnych w celu podniesienia poziomu kształcenia, szkoły powinny także uatrakcyjnić ofertę edukacyjną. "Poprzez jakość programową, przyjazne kontakty ze studentami, infrastrukturę informatyczną, bazy danych w bibliotekach" - wymieniała Kudrycka.

Jak podkreśliła, ważnym problemem wpływającym na obniżenie jakości kształcenia w szkołach niepublicznych jest podejmowanie wielu etatów przez ich pracowników dydaktycznych. "Wysoki poziom można zapewnić jedynie wtedy, gdy mamy dwuetatowość, a nie multietatowość" - powiedziała minister nauki.