Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozwiało wątpliwości osób, które ubiegają się o unijne dotacje na rozpoczęcie własnego biznesu, oraz instytucji ich szkolących (tzw. operatorów).

- Osoby, które w jednym projekcie zostały już przeszkolone, w kolejnych mogą ubiegać się o dotację. Ponowne uczestniczenie w szkoleniu nie będzie obowiązkowe. Możliwa jest nawet taka sytuacja, że beneficjent przechodzi doradztwo i szkolenie w jednym podmiocie, a dotację uzyskuje w innym - mówi Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Zarządzania EFS w MRR.

To dobra informacja dla kilku tysięcy osób, które przeszły już szkolenie lub właśnie w nim uczestniczą. Zwykle do udziału w szkoleniach operatorzy kwalifikują dwukrotnie więcej uczestników, niż mogą przyznać dotacji. W niektórych województwach operatorzy wprowadzają beneficjentów w błąd, twierdząc, że jeśli chcą ponownie ubiegać się o dotację, muszą jeszcze raz uczestniczyć w szkoleniach. Tak jest np. na Dolnym Śląsku.

- Osoby, które nie otrzymały dotacji, jeśli będą chciały przystąpić do drugiej edycji projektu, ponownie muszą przejść całą procedurę. Mimo że uzyskały certyfikat ukończenia szkolenia, będą musiały w nim uczestniczyć ponownie - mówi Joanna Juszczyńska z wrocławskiej firmy Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt.

Interptretacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie jest jeszcze dalej idąca. Według niego, uczestnik projektu uzyskał już jedną formę wsparcia, a więc w kolejnych edycjach nie może uczestniczyć.

- Dlatego naszych beneficjentów informowaliśmy, że ponownie nie będą mogli ubiegać się o dotację, bo dostali już pewien pakiet usług - mówi Ireneusz Kubiś, prezes Towarzystwa Altum z Rzeszowa.