Nie tylko posłowie, ale również Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się szybkiego uchwalenia przepisów, na podstawie których zostaną umorzone składki osobom, które prowadziły firmy, były na etacie i przebywały na urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do marszałka Sejmu. Może się więc okazać, że już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się 31 marca, posłowie uchwalą pilny rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe.

Przewiduje umorzenie zaległych składek z tytułu prowadzenia firmy osób przebywających na urlopie macierzyńskim za okres od 1999 roku do daty wejścia w życie ustawy. ZUS umorzy składki na wniosek firmy, w której była zatrudniona kobieta. Projekt nie przewiduje jednak, aby ZUS umorzył składki osób przebywających w tym czasie na urlopach wychowawczych.

Zdaniem rzecznika składki powinny zostać umorzone również tym osobom. Takiego samego zdania są przedstawiciele wszystkich klubów poselskich.