A w nim:

  • Co oznacza likwidacja Państwowego Zasobu Kadrowego
  • Czy wszyscy członkowie pzk stracą swoje uprawnienia
  • Który z dyrektorów lub kierowników komórek organizacyjnych straci swoje stanowisko
  • Kto będzie mógł znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej
  • Jak będą obsadzane wyższe stanowiska w służbie cywilnej
  • Kto będzie podlegał ocenom okresowym i na jakich zasadach
  • Jak będzie prowadzone postępowanie kwalifikacyjne na urzędnika służby cywilnej
  • Komu przysługiwać będzie dodatkowy urlop wypoczynkowy

Pobierz poradnik w formie pdf (807.33 kB)