ZMIANA PRAWA

Minister obrony narodowej przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 141, poz. 1497 z późn. zm.). Od 1 lipca tego roku wysokość kwoty bazowej będącej podstawą do ustalania dodatków wzrośnie o 100 zł do 1,5 tys. zł. Dodatkowo resort obrony narodowej proponuje, aby żołnierz zawodowy, który pełni służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, co najmniej przez połowę obowiązującego czasu służby otrzymywał miesięczny dodatek specjalny. W zależności od stopnia szkodliwości lub uciążliwości będzie on ustalony przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej wynoszących od 0,05 do 0,12.

Ponadto projekt rozporządzenia zakłada, że żołnierzowi zawodowemu będzie przyznawany dodatek za długoletnią służbę wojskową. Po trzech latach służby będzie on wynosił 3 proc. kwoty należnego uposażenia zasadniczego. Natomiast po 30 latach służby jego wysokość wzrośnie dziesięciokrotnie. Podwyższenie wysokości dodatków specjalnych i służbowych wynikające ze zmiany wysokości kwoty bazowej nie będzie wymagało wydawania nowych decyzji.

Według MON, zaproponowane zmiany spowodują wzrost zainteresowania zawodową służbą w armii. Mają także zachęcić żołnierzy do pozostania w armii po uzyskaniu uprawnień emerytalnych. Będzie to miało istotne znaczenie od 2010 roku, kiedy jest planowane utworzenie zawodowej armii. Wejście w życie rozporządzenia spowoduje, że rocznie z budżetu MON na ten cel będzie trzeba wydać 36 mln zł.