■  OCENA Z RELIGII ZASKARŻONA DO TRYBUNAŁU. Klub SLD zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie ministra edukacji wliczające, od tego roku szkolnego, ocenę z religii do średniej ocen na świadectwie szkolnym. Zdaniem SLD rozporządzenie narusza konstytucyjne zasady: rozdziału Kościoła od państwa, równości wobec prawa oraz prawa rodziców do swobodnego wychowywania dziecka według własnego sumienia.

Więcej www.sld.org.pl

■  SAMOZATRUDNIENIE TYLKO W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH. Premier Jarosław Kaczyński powiedział wczoraj w Bytomiu, że rząd będzie dążył do wprowadzenia zasady, aby samozatrudnienie mogło być stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach, tam, gdzie jest takie rzeczywiste uzasadnienie.

■  SENAT O FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM. Ustawa przywracająca Fundusz Alimentacyjny trafi ponownie do senackich komisji. Wczoraj na posiedzeniu plenarnym Senatu podczas debaty nad tą ustawą zgłoszono do niej poprawki dotyczące m.in. wysokości pomocy państwa i progu dochodowego. Przyjęta w ubiegły piątek przez Sejm regulacja powstała w efekcie połączenia w trakcie prac w sejmowych komisjach propozycji obywatelskiej z 2004 roku i projektu poselskiego. Ustawa przewiduje, że z pomocy Funduszu (do 500 zł) miałyby korzystać osoby, które nie mogą wyegzekwować zasądzonych alimentów, a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł.

Więcej www.sejm.gov.pl

■  POMOC DLA BIEDNYCH DZIECI. Głównym celem kolejnej edycji programu Skrzydła, realizowanego przez Caritas Polska, jest kompleksowa opieka, pomoc dzieciom z najuboższych rodzin w całej Polsce, wyrównanie szans edukacyjnych i startu w dorosłe życie. Jest nim objętych około 1,6 tys. dzieci, a ponad trzy tysiące, w większości ze szkół podstawowych, znajduje się na liście programu dzieci. Caritas obejmuje swoją pomocą 350 tys. dzieci.

Więcej www.caritas.pl

■  APEL REKTORÓW UCZELNI KRAKOWSKICH. Przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego rektorzy 11 krakowskich publicznych szkół wyższych zwrócili się do mieszkańców tego miasta, żeby wynajmowali kwatery studentom po godziwych cenach. W ten sposób rektorzy zareagowali na list otwarty studentów, zamieszczony w internecie, pod którym podpisało się prawie 5 tys. młodych ludzi.

Więcej www.uj.edu.pl