ZMIANA PRAWA Do ZUS wpłynie w tym roku o 2,5 mld zł więcej niż planowano, dzięki czemu niższa będzie dotacja z budżetu. Jednak w 2008 roku zwiększy się ona prawie dwukrotnie.

ANALIZA

Z przyjętego w tym tygodniu projektu ustawy budżetowej wynika, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych administrowany przez ZUS otrzyma w 2008 roku 34,8 mld zł. W tym roku dotacja wyniesie 20,5 mld zł i będzie niższa od planowanej o 1,7 mld zł.

Niższa dotacja, mniej długów

- Dobra sytuacja finansowa FUS to efekt wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń - podkreśla Maciej Krzak, ekspert PKPP Lewiatan.

Tłumaczy, że FUS jest zasilany ze składek opłacanych przez pracowników i prowadzących firmy. A jeśli jest coraz więcej pracowników, a pensje są coraz wyższe, to więcej pieniędzy wpływa do funduszu. W efekcie tegoroczne wpływy ze składek do FUS, które miały wynieść 86,7 mld zł, będą wyższe. W projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok przewiduje się, że w tym roku wpłynie do FUS 89,2 mld zł. To o 2,5 mld zł więcej niż zakładano, mimo że od lipca tego roku FUS otrzymuje mniej pieniędzy, ze względu na obniżkę składki rentowej.

W efekcie budżet zamiast dopłacić do FUS w 2007 roku 22,6 mld zł, przekaże 20,5 mld zł. Niższe od zakładanego będzie też zadłużenie FUS w bankach. Planowano, że na koniec tego roku wyniesie 3,2 mld zł, co miało kosztować z tytułu jego obsługi 257 mln zł. Obecnie zadłużenie w bankach szacowane jest na 0,5 mld zł, a koszt obsługi na 152 mln zł.

Wyższe wydatki budżetu

W przyszłym roku budżet będzie musiał jednak przekazać do FUS więcej pieniędzy. To efekt wprowadzonej w lipcu tego roku i planowanej na styczeń przyszłego roku obniżki składki rentowej oraz zaplanowanej na marzec waloryzacji świadczeń wypłacanych przez ZUS. Z tytułu wprowadzenia pierwszej zmiany, do funduszu rentowego FUS wpłynie w przyszłym roku mniej o 14,2 mld zł. W tym roku otrzyma on 34,26 mld zł, a w przyszłym 20,05 mld zł. Ponadto będzie musiał przeznaczyć około 4,5 mld zł na waloryzację świadczeń. Łącznie planowane na przyszły rok jego niższe wpływy i wyższe wydatki wyniosą prawie 18,5 mld zł.

Jednak m.in. dzięki planowanym wyższym wpływom do FUS z tytułu składki emerytalnej, chorobowej i wypadkowej (mają być wyższe niż w tym roku odpowiednio o 1,84 mld zł, 0,61 mld zł i 0,37 mld zł), budżet nie będzie musiał w 2008 roku uzupełniać całej tej kwoty. Przewiduje się, że dotacja wzrośnie o 14,3 mld zł, a nie o 18,5 mld zł, i wyniesie 34,8 mld zł.

- Rząd zakłada, że nastąpi dalszy wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń. Dlatego dotacja do FUS nie jest tak wysoka, jak wynika to z dodatkowych wydatków i obniżonych wpływów - zauważa Maciej Krzak.

Skąd i na co pieniądze

FUS to największy fundusz celowy w Polsce. W 2008 roku jego przychody wyniosą 131,3 mld zł, a wydatki 132,31 mld zł.

Na przychody złożą się głównie wpływy ze składek (77,34 mld zł) i dotacja z budżetu.

FUS wyda w 2008 roku najwięcej na emerytury (80,28 mld zł), renty (28,98 mld zł).

Bartosz Marczuk

bartosz.marczuk@infor.pl

OPINIA

PAWEŁ WYPYCH

prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W planie finansowym FUS nie jest uwzględniona ostatnia decyzja Sejmu o skróceniu okresu wyrównywania świadczeń z tzw. starego portfela. To według naszych szacunków ma kosztować dodatkowe 2,2 mld zł. Kwotę tę będziemy musieli otrzymać z budżetu albo zadłużymy się w bankach, co będzie dodatkowo kosztować ze względu na koszty obsługi. W 2008 roku wyższe wpływy do ZUS będą wynikać ze wzrostu wynagrodzeń, zatrudnienia oraz z tego, że ZUS lepiej będzie sobie radził ze ściąganiem składek od płatników. W 2008 roku wydatki na obsługę ZUS wyniosą 3,33 mld zł i będą o 187 mln zł wyższe niż w tym roku. Pieniądze te przeznaczymy na 6-proc. podwyżki dla pracowników, bo w ZUS są niskie płace. Na przykład co dziesiąty nasz pracownik zarabia poniżej 1,5 tys. zł brutto. Część dodatkowych środków zostanie też przeznaczona na informatyzację. ZUS musi się, na przykład, przygotować na wypłatę emerytur z OFE.