ZMIANA PRAWA Już w październiku do szpitali trafią dodatkowe pieniądze na podwyżki. Ich dyrektorzy będą ponownie negocjować ze związkowcami, o ile wzrosną pensje.

Członkowie senackiej Komisji Zdrowia nie zgłosili żadnych poprawek do uchwalonej na ostatnim posiedzeniu Sejmu nowelizacji tzw. ustawy podwyżkowej. Oznacza to, że jeżeli Senat zagłosuje za jej przyjęciem, to w ciągu kilku najbliższych dni nowela trafi bezpośrednio do podpisu prezydenta.

Zmieniona ustawa podwyżkowa ma zacząć obowiązywać od 1 października. Do szpitali trafią więc dodatkowe pieniądze na wzrost wynagrodzeń. Dorota Gardias, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, mówi, że najwięcej środków trafi do tych szpitali, w których nie było strajków i na bieżąco wykonywały świadczenia zdrowotne przewidziane w kontraktach.

Na podwyżki jest więcej pieniędzy dzięki podwyższeniu przez posłów tzw. wskaźnika kosztów pracy. Zdaniem NFZ, dzięki jego zwiększeniu, wszystkim szpitalom zostanie przekazane do końca roku około 100 mln zł, a w 2008 roku - 400 mln zł.

Ponadto szpitale będą miały obowiązek przekazania 40 proc. środków na podwyżki z ewentualnego podwyższenia wartości umowy z NFZ w ciągu roku.

- Taki obowiązek jest tylko w przypadku zwiększenia kontraktów w zakresie już wykonywanych świadczeń zdrowotnych przez szpital - podkreśla Urszula Michalska, przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia.

Przekazanie przez NFZ środków na podwyżkę płac dla pracowników szpitali oznacza również, że ich dyrektorzy będą musieli rozpocząć ponowne negocjacje z organizacjami związkowymi, dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Na ich ustalenie mają 30 dni. Jeżeli w tym czasie im się to nie uda, to decyzje o wysokości podwyżek dla poszczególnych grup pracowników podejmie dyrektor szpitala.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl

Podstawa prawna

■ Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. nr 149, poz. 1076 z późn. zm.).