Osoba niepełnosprawna musi poinformować PCPR o wyborze konkretnego turnusu nie później niż 21 dni przed jego rozpoczęciem - wynika z wyjaśnień Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). Dzięki temu organizator turnusu ma odpowiednią ilość czasu na przekazanie do PCPR oświadczenia potwierdzającego, że osoba niepełnosprawna może uczestniczyć w danym turnusie. Jeśli organizator dochowa tego obowiązku, otrzyma dofinansowanie najpóźniej w terminie 14 dni od momentu rozpoczęcia turnusu.

Jednak ze względu na wątpliwości interpretacyjne, jakie pojawiły się w związku ze stosowaniem przepisów rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 100, poz. 926), BON dopuszcza także możliwość przekazania dofinansowania w innym terminie. Warunkiem jest jednak, aby wypłata dotacji nastąpiła przed rozpoczęciem turnusu przez osobę niepełnosprawną, której wypoczynek finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (za pośrednictwem PCPR).

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem, o dofinansowanie do turnusów może ubiegać się osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, która m.in. uzyskała skierowanie na turnus od lekarza prowadzącego oraz złoży oświadczenie o wysokości dochodu.

O dofinansowanie udziału w turnusie może starać się także pełnoletni opiekun niepełnosprawnego.

JAK STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE DO TURNUSU

1. Złożyć wniosek o dofinansowanie do właściwego PCPR

2. Do wniosku dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz skierowanie wydane przez lekarza

3. Czekać 30 dni na rozpatrzenie wniosku przez PCPR

4. Po 7 dniach od dnia rozpatrzenia wniosku niepełnosprawny dowiaduje się o wysykości dofinansowania turnusu

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl