Rzeczniczka PIP Danuta Rutkowska poinformowała, że obecnie najczęściej odnotowywanym wykroczeniem pracodawców jest łamanie przepisów o czasie pracy. Według Danuty Rutkowskiej wynika to nie tylko z braków kadrowych, ale także z nieznajomości przepisów.

Zgodnie z obowiązującymi od lipca ubiegłego roku przepisami, pracodawca łamiący prawa pracownicze może być ukarany grzywną sięgającą nawet 30 tysięcy złotych.