Uchwalona 25 sierpnia 2006 r. nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 169, poz. 1201) zobowiązała administrację samorządową, m.in. urzędy gmin, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, do oceny kwalifikacyjnej pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. Do ubiegłego roku obowiązkowej ocenie poddawani byli tylko pracownicy mianowani.
- Zgodnie z nowelizacją, pierwsza obowiązkowa ocena musi zostać przeprowadzona do 10 października tego roku - wyjaśnia Agnieszka Piskorz-Ryń z Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wiele urzędów jest w trakcie oceniania.
- Ocenę zakończymy najpóźniej w połowie października - mówi Antoni Pawlak, rzecznik prasowy gdańskiego Urzędu Miasta.
Rzecznik przypuszcza, że mogą zostać wystawione także negatywne oceny. Tymczasem zgodnie z nowelizacją druga negatywne ocena, która może być przeprowadzona po upływie trzech miesięcy od pierwszej, skutkuje zwolnieniem z pracy.
Oceny otrzymali już pracownicy Urzędu Miasta w Poznaniu. Żadna z nich nie była negatywna.
- W naszym urzędzie system oceniania funkcjonuje już od 2001 roku, dlatego ustawowe zobowiązanie nie stanowiło dla nas problemu - mówi Maria Szymańska, dyrektor Oddziału Rozwoju Kadr Urzędu Miasta w Poznaniu.
Dodaje jednak, że kryteria oceny określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. nr 55, poz. 361) są za ogólne i pozwalają na zbytnią uznaniowość.
Dlatego w poznańskim urzędzie dotychczas stosowaną metodę jedynie uzupełniono o wymagania zawarte w rozporządzeniu. Zgodnie z nim, weryfikacja jest sporządzana m. in. na podstawie sześciu kryteriów obowiązkowych: sumienności, bezstronności, umiejętności stosowania odpowiednich przepisów, planowania i organizacji pracy, postawy etycznej.
JOLANTA GÓRA