"Po kilkumiesięcznym, niewielkim wzroście w ubiegłym roku, obecnie WRP ponownie wykazuje tendencję do obniżania się, co daje szanse na kontynuację pozytywnych zmian i dalszy spadek stopy bezrobocia. Dodatkowym czynnikiem pozytywnie działającym na rynek pracy w nadchodzących miesiącach będzie sezonowe ożywienie budownictwa, rolnictwa i przemysłu spożywczego" - napisano w komentarzu.

W marcu bezrobocie spadło z 11,5 proc. do 11,1 proc.