W większości oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia kończy się właśnie podpisywanie aneksów do umów. Dotyczy to tylko świadczeń szpitalnych. W części województw została w związku z tym podwyższona wycena punktu medycznego. Ich liczba przypisana do poszczególnego świadczenia decyduje o cenie, jaką fundusz płaci szpitalowi za jego wykonanie.

- W przypadku procedur szpitalnych cena punktu medycznego została podniesiona do 12 zł. Nie została natomiast zwiększona wycena świadczeń z zakresu chirurgii jednego dnia. Nadal wynosi 11 zł - powiedziała Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy kujawsko-pomorskiego NFZ.

Dzięki podwyższeniu wyceny punktu za niektóre usługi medyczne wartość aneksowanych kontraktów ze szpitalami w tym województwie wzrosła o ponad 22 mln zł (w stosunku do kontraktów z okresu styczeń-luty 2008 r.).

Również w województwie małopolskim wycena części świadczeń szpitalnych została podniesiona do prawie 12 zł. Dotychczas średnia cena za punkt w małopolskich szpitalach wynosiła 11,28 zł. Stawka ta była jednak zróżnicowana w zależności od rodzaju szpitala. Obecnie małopolski oddział funduszu chce, aby cena za świadczenia oferowane szpitalom zależała raczej do tego, w jakim trybie są wykonywane tam usługi (nagłym czy planowym) oraz od certyfikatów jakości, jakie posiadają placówki medyczne, niż od tego, czy jest to szpital powiatowy, wojewódzki czy kliniczny.

Aneksy podpisywane przez szpitale do tegorocznych kontraktów z NFZ będą obowiązywać tylko przez maj i czerwiec. Od lipca fundusz zamierza wprowadzić całkiem nowy system rozliczania świadczeń szpitalnych w oparciu o tzw. jednorodne grupy pacjentów. Zdaniem świadczeniodawców, wprowadzenie nowego systemu w połowie roku nie jest dobrym rozwiązaniem. W opinii Funduszu, jest to niezbędne, bo obecny system rozliczeń sprzyja zawyżaniu przez szpitale kosztów leczenia.

W ubiegłym roku NFZ zbadał zasadność wykonania prawie 5 tys. procedur szpitalnych o łącznej wartości ponad 7 mln zł. Z kontroli wynika, że w przypadku 15 proc. z nich Fundusz zakwestionował sposób ich rozliczenia. Zdaniem NFZ, kontrola wykazała, jak bardzo nie sprawdza się obecny system rozliczania ze szpitalami.

W nowym systemie rozliczania szpitali z Funduszem najważniejsze ma być to, jakie było rzeczywiste rozpoznanie choroby u pacjenta i jak w związku z tym zostało faktycznie przeprowadzone jego leczenie. W ten sposób szpitale nie będą dopasowywać schorzenia pacjenta do procedury, która jest lepiej wyceniana.

20,7 mld zł NFZ przeznaczy w tym roku na leczenie szpitalne