Składka na ubezpieczenie rentowe od 1 lipca 2007 r. wynosi 10 proc. podstawy wymiaru. Ubezpieczony z własnych środków finansuje 3,5 proc. podstawy, a 6,6 proc. finansuje płatnik.

W sytuacji gdy płatnik naliczył składki na ubezpieczenie rentowe za lipiec w wysokości 13 proc. jest zobowiązany do złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych, tj. korektę deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA za każdego z pracowników oraz ZUS RCA za siebie. Dokumenty te powinny być oznaczone identyfikatorem 02.07.2007, jeżeli jest to pierwszorazowa korekta tego miesiąca.

W przypadku pracowników składka na ich ubezpieczenie rentowe będzie wynosiła więc po 100 zł, tj. 1000 zł x 10 proc. (w tym 35 zł finansowane ze środków ubezpieczonego, 65 zł finansowane przez płatnika), podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 842,90 zł (1000 zł - 157,10 zł), a składka na ubezpieczenie zdrowotne 75,86 zł (842,90 zł x 9 proc.). 157,10 zł - składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego.

W dokumentach pierwszorazowych składanych za lipiec składka na ubezpieczenie rentowe była wykazana w wysokości 130 zł (1000 zł x 13 proc. tj. po 65 zł finansowane ze środków płatnika i ubezpieczonego), podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 812,90 zł (1000 zł - 187,10 zł), a składka na ubezpieczenie zdrowotne 73,16 zł (812,90 zł x 9 proc.) 187,10 zł - składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego.

Natomiast w raporcie za prowadzącego działalność składka na ubezpieczenie rentowe została wykazana w wysokości 211,31 zł (1625,48 zł x 13 proc.), a powinna zostać wykazana w wysokości 162,54 zł (1625,48 zł x 10 proc.).

Po złożeniu korekty dokumentów na koncie płatnika składek powstanie nadpłata w wysokości 2 x (30 zł - 2,70) + 48,77 zł = 103,37 zł.

30 zł - zawyżona składka na ubezpieczenie rentowe za pracownika.

2,70 - zaniżona składka na ubezpieczenie zdrowotne za pracownika.

48,77 zł - zawyżona składka na ubezpieczenie rentowe za prowadzącego działalność.

Opłacając składki za kolejny miesiąc, płatnik kwotę tę może odliczyć od bieżących należności wpłacanych do ZUS-u.

Płatnik po 27,30 zł powinien zwrócić każdemu z pracowników. Oczywiście od zwracanej kwoty powinna być naliczona zaliczka na podatek.

MARCIN LIPIŃSKI

ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 41 ust.7-7b, art. 48b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).