Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia, który zakłada wprowadzenie nowych opłat za zatrudnianie cudzoziemców. Pracodawca musiałby wnieść opłatę w wysokości 50 zł, w przypadku gdy chce zatrudnić cudzoziemca na okres do trzech miesięcy, 100 zł - gdy ubiega się o zatrudnienie cudzoziemca na okres dłuższy niż trzy miesiące, 50 zł - gdy wnioskuje o przedłużenie zezwolenia na pracę, oraz 200 zł - gdy pracodawca zamierza delegować pracownika do Polski w celu realizacji usługi eksportowej.

Do tej pory opłata za wniosek o zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca wynosiła kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 936 zł), a za przedłużenie - połowę tej kwoty. Zmiana opłat jest możliwa ze względu na nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, której ostatnio dokonał Sejm. Ustawa czeka na podpis prezydenta, a wejdzie w życie w 30 dni od ogłoszenia.

To kolejne planowane ułatwienie dla polskich firm, chcących zatrudniać cudzoziemców. Od 20 lipca tego roku Ukraińcy, Białorusini i Rosjanie mogą przyjeżdżać do Polski do pracy na trzy miesiące, bez konieczności posiadania zezwolenia.

Pracodawcy, zwłaszcza z sektora budownictwa, od dawna domagali się obniżenia opłat za wnioski o zezwolenie o zatrudnienie cudzoziemca. Szacują, że potrzebują co najmniej 200 tys. pracowników. Zbigniew Żurek z Business Centre Club ocenia propozycję jako bardzo korzystną.

- Obniżanie barier biurokratycznych i finansowych zawsze należy chwalić - mówi.

Zaznacza jednak, że jest to jeden z drobnych elementów koniecznych zmian na polskim rynku pracy.

JUSTYNA WOJTECZEK

justyna.wojteczek@infor.pl