Umowy cywilnoprawne (np. zlecenia i agencyjne) zawarte z osobami prowadzącymi działalność twórczą i artystyczną zostaną zwolnione z należności do ZUS. Muszą one spełnić jednak kilka warunków.
Taką zmianę przewiduje tzw. tarcza branżowa (tj. nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, uchwalona przez Sejm w zeszłym tygodniu). Znalazło się w niej wiele narzędzi wsparcia firm, których działalność musiała zostać ograniczona z powodu epidemii. Chodzi m.in. o zwolnienie ze składek, postojowe, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.