Potencjalni beneficjenci zwolnienia ze składek za listopad – jeżeli nie chcą płacić należności do ZUS za ten okres – powinni złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności.
Zwolnienie ze składek ZUS za listopad to jedno z podstawowych narzędzi pomocy przedsiębiorcom w czasie epidemii przewidziane w tzw. tarczy branżowej dla firm, czyli nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która jest obecnie procedowana w Sejmie (po poprawkach Senatu).
Będą mogły z niego skorzystać firmy, które musiały mocno ograniczyć swoją działalność, np. restauracje i kluby fitness. O przyznaniu pomocy mają decydować różne przesłanki, z których kluczowe będzie prowadzenie firmy pod określonym kodem PKD oraz spadek przychodów (w wersji zaproponowanej przez Sejm jest mowa o co najmniej 40-proc. spadku w listopadzie w porównaniu z tym samym miesiącem 2019 r.).