W 2021 r. samorządy będą mogły ponownie wnioskować o dotacje na zapewnienie osobom niepełnosprawnym usług asystenta oraz na opiekę wytchnieniową.
Przewiduje to przedstawiony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) „Plan wsparcia na 2021 r.”. Chodzi tutaj o programy, które będą realizowane w przyszłym roku z pieniędzy pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Plan zakłada kontynuację dotychczasowych programów. Wśród nich jest „Opieka wytchnieniowa”, czyli zapewnianie pomocy osobie niepełnosprawnej, gdy jej opiekun czasowo nie może się nią zajmować albo potrzebuje odpoczynku. W praktyce będą dwa takie programy, bo w ramach jednego o pieniądze będą mogły starać się gminy i powiaty, a drugi jest skierowany do organizacji pozarządowych (w tym roku ubiegały się one o pieniądze jednocześnie na 2020 r. i 2021 r.).
Podobnie będzie w przypadku programu „Asystent osobisty”, dzięki któremu osoba z dysfunkcjami zdrowotnymi może otrzymać pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, np. wyjściach na zakupy, na spacer. On również będzie miał dwie edycje: dla samorządów i dla trzeciego sektora. Wreszcie wojewodowie będą ponownie oczekiwać na wnioski gmin i powiatów składane w programie dotyczącym tworzenia centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Z planu wynika też, że będzie analogiczny program w zakresie tworzenia placówek pobytu dla niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowych (do tej pory go nie było). Inaczej niż w poprzednich latach w planie nie ma programu zakładającego zapewnianie przez gminy usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania.
Ponadto plan zakłada, że Ministerstwo Zdrowia będzie kontynuować program „Specjalne świadczenie medyczne NFZ dla osób niepełnosprawnych na 2021 r.”, a resort infrastruktury finansować z pieniędzy FS działania związane z PKP, w tym likwidację barier w obiektach dworcowych.