Tym razem do 24 grudnia rząd przedłużył prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Z powodu sytuacji epidemicznej stacjonarne funkcjonowanie szkół – poza pewnymi wyjątkami – pozostanie bowiem ograniczone do 3 stycznia 2021 r. W związku z tym, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. COVID-19 (Dz.U. poz. 2109), rodzicom dzieci do lat ośmiu oraz tym opiekującym się starszymi pociechami z orzeczeniem o niepełnosprawności dodatkowe świadczenie będzie przysługiwać do rozpoczęcia ferii świątecznych.
Podobnie jak poprzednio można się o nie starać w kilku przypadkach, m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dziecko, a także gdy nie jest ona w stanie zapewnić opieki z powodu ograniczonego funkcjonowania w czasie epidemii. ZUS wyjaśnia, że chodzi np. o sytuację, gdy część dzieci uczy się stacjonarnie, a część zdalnie.
Dodatkowy zasiłek przysługuje także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą, lub gdy opiekun dzienny nie może sprawować opieki z powodu COVID-19.
ZUS przypomina jednocześnie, że rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 24 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2087) wprowadziło obowiązek zorganizowania przez szkołę opieki dzieciom (z klas I–III) osób zatrudnionych w placówkach leczniczych oraz realizujących zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 (np. mundurowych). Jeżeli ci rodzice chcą skorzystać z opieki szkoły, powinni złożyć wniosek do dyrektora. Wykorzystanie tego uprawnienia wyłączy ich jednak z możliwości ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie weszło w życie 30 listopada 2020 r.