Pomoc w podjęciu pracy osób przebywających w Polsce na podstawie wizy humanitarnej – to jedna z nowości wdrażanych wchodzącą dziś w życie ustawą z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2023). Dotyczy ona przystosowania polskich przepisów do amerykańskiego programu bezwizowego, a także implementacji unijnego kodeksu wizowego. Wprowadza m.in. obowiązek niekaralności dla urzędników imigracyjnych, a także konieczność posiadania przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego na okres jego całego pobytu.
Zmianie ulegają również formularz zaproszenia, tryb wydawania wiz krajowych oraz opłaty za nie. – Wniosek o wydanie wizy krajowej zostanie natomiast rozszerzony o dodatkowe rubryki, co usprawni postępowanie wobec cudzoziemców, którzy będą chcieli pracować czy studiować w Polsce – informuje Urząd ds. Cudzoziemców.
Podczas prac sejmowych dodano również istotny wątek białoruski. Dzięki temu cudzoziemcy, którzy znajdują się na terytorium RP na podstawie tzw. wizy humanitarnej, będą mogli podjąć pracę.
Ma to o tyle znaczenie, że trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia, które likwiduje konieczność uzyskania zezwolenia na pracę zarówno dla osób posiadających wizę humanitarną, jak i wizę z adnotacją „Poland. Business Harbour”.
– Proces legalizacji pobytu, potem pracy w Polsce, zajmuje niekiedy wiele miesięcy. Brak wymogu uzyskania zezwolenia z pewnością ułatwi drogę administracyjną. Pozostaje jedynie kwestia zainteresowania polskim rynkiem pracy – wskazuje adw. Jarosław Kurpiejewski, partner w KBiW sp. k. oraz senior associate w kancelarii imigracyjnej w Nowym Jorku.
Eksperci widzą w tym pewien potencjał. – Obywatele Białorusi są zainteresowani możliwością skorzystania z ułatwień, jakie dają wprowadzone dla nich rozwiązania, w głównej mierze związane z otwarciem działalności w Polsce – przekonuje Aneta Sobczak, dyrektor zarządzająca firmy Justay, zajmującej się legalizacją pobytu cudzoziemców. Podkreśla przy tym, że większość z zainteresowanych firm posiada zagraniczny kapitał, m.in. amerykański czy azjatycki, zaś głównym motywatorem do migracji działalności jest niestabilna sytuacja polityczna za naszymi wschodnimi granicami. – Ułatwienie procedur przez Polskę zwiększa nasze szanse w konkurowaniu z takimi krajami jak np. Łotwa czy Litwa – argumentuje.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 grudnia 2020 r.