Pomoc w podjęciu pracy osób przebywających w Polsce na podstawie wizy humanitarnej – to jedna z nowości wdrażanych wchodzącą dziś w życie ustawą z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2023). Dotyczy ona przystosowania polskich przepisów do amerykańskiego programu bezwizowego, a także implementacji unijnego kodeksu wizowego. Wprowadza m.in. obowiązek niekaralności dla urzędników imigracyjnych, a także konieczność posiadania przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego na okres jego całego pobytu.
Zmianie ulegają również formularz zaproszenia, tryb wydawania wiz krajowych oraz opłaty za nie. – Wniosek o wydanie wizy krajowej zostanie natomiast rozszerzony o dodatkowe rubryki, co usprawni postępowanie wobec cudzoziemców, którzy będą chcieli pracować czy studiować w Polsce – informuje Urząd ds. Cudzoziemców.