Osoby, które wjeżdżają do Polski na podstawie wizy wydanej ze względów humanitarnych, nie mogą u nas pracować, choćby nawet miały zezwolenie na pracę. To jednak zmieni się już za pięć dni
Od 1 grudnia 2020 r. zacznie obowiązywać ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2023). Wprowadza ona istotne zmiany dotyczące wjazdu, pobytu i pracy obcokrajowców. Wejście w życie nowych przepisów może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla pracodawców i wymogami nałożonymi na cudzoziemców.

Wymogi dotyczące ubezpieczenia