Pracodawcy, którzy w 2020 r. prowadzili zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS), mają obowiązek dokonania do końca grudnia ostatecznej korekty odpisów. Warto się do tego przygotować już teraz, by w grudniu przeliczyć odpis ponownie i ustalić jego wartość całoroczną, uwzględniając faktyczną przeciętną liczbę pracowników w roku kalendarzowym.
Przypomnijmy, że do 31 maja pracodawcy przekazali na rachunek bankowy funduszu socjalnego kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisów podstawowych, a do 30 września pozostałą część dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy. Ta druga rata odpisu mogła jednak stanowić dla nich kłopot, bo trzeba w niej było uwzględnić zmiany w przepisach obowiązujące od 24 czerwca br., które wprowadziły możliwość ograniczenia kosztów związanych z prowadzoną przez pracodawców działalnością socjalną (o czym dalej w tekście).