W Ministerstwie Finansów prowadzone są prace nad wprowadzeniem programu motywacyjnego w Krajowej Administracji Skarbowej – wynika z odpowiedzi resortu finansów na interpelację poselską Katarzyny Osos z Koalicji Obywatelskiej.
Posłanka pytała m.in. o kwestie pominięcia Służby Celno-Skarbowej przy wprowadzaniu pełnopłatnych zwolnień lekarskich w przypadku zachorowania na chorobę zakaźną. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (czekająca wciąż na publikację) przyznaje takie prawo m.in. funkcjonariuszom policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego.
Prawo do 100 proc. uposażenia zachowają oni w przypadku zwolnienia z powodu zachorowania na chorobę zakaźną, o której mowa w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845), czyli nie tylko COVID-19. Podobnie w sytuacji skierowania na kwarantannę lub izolację. Ograniczenia są dwa: zachorowanie lub kwarantanna musi mieć związek z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz mieć miejsce w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Na analogiczne uprawnienie liczyli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, ale się nie doczekali. Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że obecnie nie są prowadzone w resorcie prace, które miałyby ten stan zmienić.
Katarzyna Osos pytała również o kwestię świadczeń motywacyjnych dla doświadczonych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Takie regulacje weszły niedawno w życie (1 października) w stosunku do funkcjonariuszy niektórych formacji podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zatrudnionych w Służbie Więziennej.
W odpowiedzi resort poinformował, że pracuje nad wprowadzeniem programu motywacyjnego w Krajowej Administracji Skarbowej. Ma on mieć charakter długofalowy i – jak tłumaczy MF – niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowych analiz. Głównym założeniem ma być wprowadzenie takich rozwiązań, które pozwolą ukierunkować, szkolić i rozwijać nowo przyjęte osoby, a także zachęcić już doświadczonych pracowników (funkcjonariuszy) do pozostania w organizacji, a także dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z innymi.