Przejęcie żłobka przez innego właściciela nie oznacza, że zyskuje on tym samym prawo do dokonywania modyfikacji jego danych w bazie.
Uznał tak Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Lublinie, który rozpatrywał skargę w sprawie odmowy dokonania zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Wniosek złożyła firma, która kupiła inne przedsiębiorstwo obejmujące m.in. żłobek. W związku z tym wystąpiła do prezydenta miasta o zmianę w rejestrze danych podmiotu prowadzącego placówkę, czyli nazwy, numerów NIP i REGON oraz adresu. Samorząd odmówił dokonania modyfikacji, uzasadniając to tym, że nowy właściciel żłobka nie był uprawniony do złożenia wniosku, bo nie jest podmiotem wpisanym do rejestru, a tym samym stroną postępowania.